Inwestycje w infrastrukturę badawczą na rzecz badań nad dysfunkcjami ruchu, równowagi oraz postawy w celu podniesienia standardu oferowanych usług poprzez Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny “Marzenie”

Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny “Marzenie” Marzena Ustupska – Kaźmik realizuje
project pn. Inwestycje w infrastrukturę badawczą na rzecz badań nad dysfunkcjami ruchu,
równowagi oraz postawy w celu podniesienia standardu oferowanych usług poprzez Kompleks
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny “Marzenie” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania: 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020.

Celem projektu jest pozyskanie zaplecza technologicznego do prowadzenia kompleksowych prac
badawczo-rozwojowych skupionych wokół opracowania unikatowych procesów terapeutycznych,
służących usprawnieniom chodu i postawy dla osób starszych, profilaktyki nieprawidłowych nawyków
w czasie chodu i biegu dla dzieci uprawiających sport wyczynowy i nieuprawiających sportu
wyczynowego oraz terapii usprawnienia chodu dla osób dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi i
ortopedycznymi.

Wymiernym rezultatem projektu będzie gotowość utworzonego działu B+R firmy KWR Marzenie do
prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych terapii
i usług.

Dzięki realizacji projektu Kompleks Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny “Marzenie” rozwinie się jako
centrum rehabilitacji i specjalistycznej wiedzy w obszarze dysfunkcji ruchu, równowagi oraz postawy.

Efektem prowadzonych prac B+R będzie pozyskanie wiedzy w zakresie neurorehabilitacji narządu
ruchu, powstanie unikalnego know-how oraz podniesienie kompetencji kadry badawczej. Ponadto
wypracowane zostaną procesy terapeutyczne, nakierowane na pomoc pacjentom w różnym wieku
oraz kontynuowane będą prace badawcze w zakresie kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu.

Wartość projektu: 1 626 420,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 164 247,19 PLN

Projekty:

Profilaktyka nieprawidłowych nawyków w czasie chodu i biegu dla dzieci w wieku 13 – 14 lat (uprawiających sport wyczynowy oraz dla nieuprawiających sportu wyczynowego)

 W Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (NIP: 736-104-88-94, ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane) prowadzona jest diagnostyka nieprawidłowych wzorców chodu i kontroli postawy dla dzieci w wieku 13 – 14 lat uprawiających sport wyczynowy oraz nieuprawiających sportu wyczynowego.

W oparciu o wyniki diagnostyki wdrażane są ćwiczenia koordynacji ruchowej, chodu i równowagi ciała, których celem jest zapobieganie nieprawidłowym wzorcom ruchowym w trakcie chodu i biegu.

Diagnostyka i terapia przeprowadzane są z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, m.in. platform stabilometrycznych, urządzeń wykorzystujących wirtualną rzeczywistość, bieżni ruchomej i platform o stabilnym i niestabilnym podłożu, wyposażonych w sprzężenia zwrotne.

Diagnostyka i terapia jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla województwa małopolskiego i jest bezpłatna dla dzieci będących uczestnikami programu.

Do programu mogą przystąpić zdrowe dzieci w wieku 13 – 14 lat, uprawiające sport wyczynowy oraz nieuprawiające sportu wyczynowego.   

Program obejmuje:

 • Diagnostykę chodu i kontroli postawy, która przeprowadzana jest na początku terapii oraz po jej zakończeniu;
 • Ćwiczenia ukierunkowane na poprawę koordynacji ruchowej, równowagi ciała i chodu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – prowadzonych przez dwa tygodnie (łącznie 10 sesji terapeutycznych).

Finasowanie:

 • Diagnostyka oraz terapia prowadzona w ramach programu są bezpłatne.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 • Istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania oraz wyżywienia w ośrodku, w którym realizowany jest program (Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie”, Marzena Ustupska-Kaźmik, ul. Stara Pardałówka 1, 34 – 500 Zakopane).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem dziecka w programie:

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia do programu – Kliknij w link aby pobrać formularz; (moim zdaniem zaimplementowane linki mogą zostać)
 2. Określ preferowany termin udziału w programie, który jest zgodny z tabelą realizacji terminów projektu – Kliknij w link aby pobrać tabelę;
 3. Zaznacz czy jesteś zainteresowany zakwaterowaniem i wyżywieniem w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie”;
 4. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z inf. o których mowa w pkt. 2-3 powyżej, na adres:

E-mail: projekt@kwrmarzenie.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik
Stara Pardałówka 1
34 – 500 Zakopane

Terapia osób w wieku do 65 lat z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi 

 Masz 65 lat lub mniej, borykasz się ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, chcesz poprawić koordynację ruchową, równowagę ciała i jakość chodu – zgłoś się do programu finansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (NIP: 736-104-88-94, ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane).

Program obejmuje nowoczesną diagnostykę i terapię endogennych czynników ryzyka upadków, w tym chodu i równowagi ciała. Diagnostyka i terapia przeprowadzane są
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, m.in. platform stabilometrycznych, urządzeń wykorzystujących wirtualną rzeczywistość i trening wibracyjny, bieżni ruchomej i platform o stabilnym i niestabilnym podłożu, wyposażonych w sprzężenia zwrotne.       

Kryteria włączenia do programu:

 • Kobiety i mężczyźni do 65 lat włącznie;
 • Rozumiejący i wykonujący zalecenia fizjoterapeutów;
 • Z chorobami neurologicznymi (w szczególności po udarze mózgu, chorujący na stwardnienie rozsiane, z chorobą Parkinsona);
 • Z chorobami zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa i kończyn dolnych.

Kryteria wyłączenia z programu: 

 • Kobiety w ciąży;
 • Osoby w trakcie leczenia nowotworów złośliwych;
 • Osoby z objawami ostrych chorób układu ruchu i narządów wewnętrznych;
 • Osoby z padaczką i innymi chorobami neurologicznymi o nieznanej etiologii;
 • Osoby niewidome i niedowidzące w znacznym stopniu, osoby głuche i głuchonieme.

Program obejmuje:

 • Diagnostykę endogennych czynników ryzyka upadków, w tym diagnostykę chodu
  i równowagi ciała, która przeprowadzana jest na początku terapii oraz po jej zakończeniu;
 • Ćwiczenia ukierunkowane na poprawę koordynacji ruchowej, równowagi ciała i chodu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – prowadzonych przez dwa tygodnie (łącznie 10 sesji terapeutycznych).

Finasowanie:

 • Diagnostyka oraz terapia prowadzona w ramach programu są bezpłatne.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 • Istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania oraz wyżywienia w ośrodku, w którym realizowany jest program (Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik, ul. Stara Pardałówka 1, 34 – 500 Zakopane).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie:

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia do odpowiedniego programu (dla osób z chorobami neurologicznymi lub dla osób z chorobami ortopedycznymi) – Kliknij w link aby pobrać formularz;
 2. Określ preferowany termin udziału w programie, który jest zgodny z tabelą realizacji terminów projektu – Kliknij w link aby pobrać tabelę;
 3. Zaznacz czy jesteś zainteresowany zakwaterowaniem i wyżywieniem w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie”;
 4. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z inf. o których mowa w pkt. 2-3 powyżej, na adres:

E-mail: projekt@kwrmarzenie.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik
Stara Pardałówka 1
34 – 500 Zakopane

Zapobieganie upadkom, terapia chodu i równowagi ciała dla osób w wieku 65+

Masz 65 lat lub więcej, chcesz zmniejszyć ryzyko upadków oraz poprawić koordynację ruchową, równowagę ciała i jakość chodu – zgłoś się do programu finansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (NIP: 736-104-88-94, ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane).

Program obejmuje nowoczesną diagnostykę i terapię endogennych czynników ryzyka upadków, w tym chodu i równowagi ciała. Diagnostyka i terapia przeprowadzane są
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, m.in. platform stabilometrycznych, urządzeń wykorzystujących wirtualną rzeczywistość i trening wibracyjny, bieżni ruchomej i platform o stabilnym i niestabilnym podłożu, wyposażonych w sprzężenia zwrotne.       

Kryteria włączenia do programu:

 • Kobiety i mężczyźni w wieku 65 lat i więcej;
 • Poruszający się samodzielnie lub przy pomocy narzędzi wspomagających chód, takich jak: laski i kule;
 • Rozumiejący i wykonujący zalecenia fizjoterapeutów.

Kryteria wyłączenia z programu: 

 • Osoby poniżej 65 roku życia;
 • Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niepotrafiące samodzielnie chodzić;
 • Osoby w trakcie leczenia nowotworów złośliwych;
 • Osoby z objawami ostrych chorób układu ruchu i narządów wewnętrznych;
 • Osoby z chorobami neurologicznymi;
 • Osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi (np. choroba Alzheimera);
 • Osoby niewidome i niedowidzące w znacznym stopniu, osoby głuche i głuchonieme.

Program obejmuje:

 • Diagnostykę endogennych czynników ryzyka upadków, w tym diagnostykę chodu i równowagi ciała, która przeprowadzana jest na początku terapii oraz po jej zakończeniu;
 • Ćwiczenia ukierunkowane na poprawę koordynacji ruchowej, równowagi ciała i chodu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – prowadzonych przez dwa tygodnie (łącznie 10 sesji terapeutycznych).

Finasowanie:

 • Diagnostyka oraz terapia prowadzona w ramach programu są bezpłatne.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 • Istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania oraz wyżywienia w ośrodku, w którym realizowany jest program (Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik, ul. Stara Pardałówka 1, 34 – 500 Zakopane).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem dziecka w programie:

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia do programu – Kliknij w link aby pobrać formularz;
 2. Określ preferowany termin udziału w programie, który jest zgodny z tabelą realizacji terminów projektu – Kliknij w link aby pobrać tabelę;
 3. Zaznacz czy jesteś zainteresowany zakwaterowaniem i wyżywieniem w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie”;
 4. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z inf. o których mowa w pkt. 2-3 powyżej, na adres:

E-mail: projekt@kwrmarzenie.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik
Stara Pardałówka 1
34 – 500 Zakopane