Ogłoszenie: 

Terapia osób w wieku do 65 lat z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi 

Masz 65 lat lub mniej, borykasz się ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi, chcesz poprawić koordynację ruchową, równowagę ciała i jakość chodu – zgłoś się do programu finansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik (NIP: 736-104-88-94, ul. Stara Pardałówka 1, 34-500 Zakopane).

Program obejmuje nowoczesną diagnostykę i terapię endogennych czynników ryzyka upadków, w tym chodu i równowagi ciała. Diagnostyka i terapia przeprowadzane są
z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, m.in. platform stabilometrycznych, urządzeń wykorzystujących wirtualną rzeczywistość i trening wibracyjny, bieżni ruchomej i platform o stabilnym i niestabilnym podłożu, wyposażonych w sprzężenia zwrotne.       

Kryteria włączenia do programu:

 • Kobiety i mężczyźni do 65 lat włącznie;
 • Rozumiejący i wykonujący zalecenia fizjoterapeutów;
 • Z chorobami neurologicznymi (w szczególności po udarze mózgu, chorujący na stwardnienie rozsiane, z chorobą Parkinsona);
 • Z chorobami zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa i kończyn dolnych.

Kryteria wyłączenia z programu: 

 • Kobiety w ciąży;
 • Osoby w trakcie leczenia nowotworów złośliwych;
 • Osoby z objawami ostrych chorób układu ruchu i narządów wewnętrznych;
 • Osoby z padaczką i innymi chorobami neurologicznymi o nieznanej etiologii;
 • Osoby niewidome i niedowidzące w znacznym stopniu, osoby głuche i głuchonieme.

Program obejmuje:

 • Diagnostykę endogennych czynników ryzyka upadków, w tym diagnostykę chodu
  i równowagi ciała, która przeprowadzana jest na początku terapii oraz po jej zakończeniu;
 • Ćwiczenia ukierunkowane na poprawę koordynacji ruchowej, równowagi ciała i chodu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – prowadzonych przez dwa tygodnie (łącznie 10 sesji terapeutycznych).

Finasowanie:

 • Diagnostyka oraz terapia prowadzona w ramach programu są bezpłatne.

Zakwaterowanie i wyżywienie:

 • Istnieje możliwość wykupienia zakwaterowania oraz wyżywienia w ośrodku, w którym realizowany jest program (Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik, ul. Stara Pardałówka 1, 34 – 500 Zakopane).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem dziecka w programie:

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia do odpowiedniego programu (dla osób z chorobami neurologicznymi lub dla osób z chorobami ortopedycznymi) – Kliknij w link aby pobrać formularz;
 2. Określ preferowany termin udziału w programie, który jest zgodny z tabelą realizacji terminów projektu – Kliknij w link aby pobrać tabelę;
 3. Zaznacz czy jesteś zainteresowany zakwaterowaniem i wyżywieniem w Kompleksie Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie”;
 4. Wyślij formularz zgłoszeniowy wraz z inf. o których mowa w pkt. 2-3 powyżej, na adres:

E-mail: projekt@kwrmarzenie.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Kompleks Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny „Marzenie” Marzena Ustupska-Kaźmik

ul. Stara Pardałówka 1

34 – 500 Zakopane