PAKIET REHABILITACYJNY PREMIUM DLA DZIECI

PAKIET REHABILITACYJNY PREMIUM DLA DZIECI

Do każdego turnusu możecie Państwo dokupić pakiet premium obejmujący zajęcia specjalistyczne. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

REHABILITACJA RUCHOWA

Mały pacjent wymaga indywidualnego programu rehabilitacji. Aby oferować najwyższą jakość usług polecamy pakiet premium z terapią, która polega na stymulacji przede wszystkim poprzez zabawę. Wymuszanie nudnej terapii jest często odbierane przez dziecko jako proces niekończących się ćwiczeń. Wtedy terapia ta staje się mało efektywna. Proponujemy zajęcia indywidualne prowadzone przez fizjoterapeutę specjalizującego się z pracą z dziećmi. Zajęcia polecane są w szczególności dla dzieci z MPD, zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu.

Podczas pracy z dzieckiem wykorzystywane są metody:

NDT-Bobath

Metoda ta została stworzona przez Bertę i Karola Bobatha w latach 40 XXw. Jest ona znana na całym świecie, stosowana zarówno u dzieci jak i dorosłych. W Polsce metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju.

Integracja Sensoryczna

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr Jean Ayres. Metoda ta określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych napływających przez receptory. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg, otrzymując informacje za wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, czucie) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka.

Yoga for Special Child

Joga ma działanie na różnych płaszczyznach i często ma potencjał skutecznej terapii. Praktykowanie jogi może przenieść wiele korzyści i zmian w stawaniu się bardziej niezależnym przez dziecko. Regularne praktykowanie wpływa zarówno na poprawę układu ruchu, wzmocnienie mięśnie i stawów, jak również ułatwi oddychanie, unormuje sen, rozwinie koncentracje i pamięć. Zajęcia z jogi to bezpieczne i zabawne formy ćwiczeń fizycznych, oddechowych i muzycznych. Są one przeznaczone między innymi, dla dzieci z zespołem Downa, porażeniem mózgowym, autyzmem, ADD i ADHD.

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Koncepcja ta została opracowana w 1946 roku przez niemieckiego neurofizjologa – dr Hermana Kabata oraz fizjoterapeutkę – Maggie Knott. PNF jest koncepcją posiadającą własną fizjologię i zasady pracy z pacjentem. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, którą chory potrzebuje. Metodę tą stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego.

 

Cena pakietu

10 indywidualnych 45-60 min sesji z fizjoterapeutą koszt 799 zł.

8 indywidualnych 45-60 min sesji z fizjoterapeutą koszt 639 zł.

5 indywidualnych 45-60 min sesji z fizjoterapeutą koszt 400 zł.

 

LOGOPEDIA, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Głos jest bardzo ważnym narzędziem , który służy do tego , abyśmy mogli się porozumiewać z innymi osobami. Często problemy z budową aparatu mowy, rozwojowe, lub neurologiczne nie pozwalają nam go w pełni wykorzystać. Dlatego proponujemy Państwu zajęcia z logopedą i oligofrenopedagogiem  w zakresie:

  • interwencja logopedyczna w oparciu o osiągnięcia Metody Krakowskiej
    leczenie logopedyczne dzieci obejmującym profilaktykę, diagnozę oraz terapię mowy
  • niezakończony rozwój mowy,opóźniony rozwój wymowy,wady wymowy, zaburzenia mowy
    rozwijanie sprawności językowej
  • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji- niesłyszących, autystycznych i z afazją
  • nauka czytania ( wczesna i szkolna) metodą Symultaniczno-Sekwencyjnądiagnoza i terapia logopedyczna dzieci z niepełnosprawnością umysłową
  • usprawnienia mechanizmów lewopółkulowych, koniecznych podczas przetwarzania informacji językowych

Prowadzona terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia logopedyczna poprzedzona jest szczegółową diagnozą, po której nasi specjaliści opracowują plan terapii indywidualnie dopasowany do potrzeb  Państwa dziecka

 

Cena pakietu

10 sesji z terapeutą 60 min 549 zł.

8 sesji z terapeutą 60 min 449 zł.

5 sesji z terapeutą 60 min 299 zł.

 

Sprawdź turnus standard

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje, rezerwacje: 604705507, 608105995, marzenie@marzenie-zakopane.pl

Powrót